Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối
HỆ THỐNG PEACE MASS

HỆ THỐNG PEACE MASS

Phân phối là một tiến trình mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng hoặc người sử dụng cuối cùng thông qua các phối thức phân phối trung gian. Ba chiến lược khác của phối thức marketing, đó là chiến lược sản phẩm, chiến lược giá và chiến lược chiêu thị.
Xem thêm
0
Zalo
Go Top